Frågor och svar

Här har vi samlat vanligt återkommande frågor om att bygga fritidshus eller fjällstuga generellt, och om att bygga Hudikhus specifikt.

Byggregler

Hittar du inte svaret på din fråga? Tveka inte att kontakta oss!

Hur vet jag vad jag får bygga på min tomt? nav-arrow-down

Kommunen ansvarar för att reglera markanvändning och bebyggelse inom kommunens gränser. Det främsta instrumentet är detaljplaner, som upprättas för begränsade områden. Er kommun kan berätta om det finns en detaljplan som omfattar er fastighet.

En detaljplan kan reglera var nya byggnader får placeras, hur stora eller höga de får vara eller hur långt det ska vara mellan hus och tomtgräns. Det som anges i detaljplanen blir bindande för kommande bygglovsprövningar. Detta brukar benämnas ”byggrätt”.

Stora delar av en kommuns yta kan vara utanför detaljplan och områdesbestämmelse, till exempel i områden där det inte finns sammanhållen bebyggelse eller anläggningar. I sådant fall finns ingen definierad byggrätt att förhålla sig till i sin bygglovsansökan. Det betyder inte att man inte får bygga – tvärtom innebär det en större frihet att söka bygglov för just det hus man har tänkt sig.

Läs mer i vår artikel om detaljplaner och byggrätt.

Hur nära strandkanten får man bygga hus? nav-arrow-down

Nybyggnation i strandnära lägen regleras av strandskyddslagstiftningen som i normalfallet omfattar området 100 meter från strandlinjen. Bland våra kunder är det inte ovanligt att bygga inom strandskyddat område, oftast som ersättning för en befintlig byggnad.

Vi är vana vid att hantera strandskyddsfrågor. Läs gärna mer i vår artikel om att bygga inom strandskyddat område och kontakta oss om ni har frågor.

Hur högt får jag bygga? Och vad är skillnaden på byggnadshöjd och nockhöjd? nav-arrow-down

Byggnadshöjd och nockhöjd är två olika höjder. Byggnadshöjd är oftare reglerat i detaljplan. I de allra flesta fall är byggnadshöjden enkelt förklarat avståndet från marken till skärningspunkten mellan taket och ett plan i ytterväggens förlängning. Byggnadshöjd ska beräknas från medelmarknivå.

Läs mer och se en förklarande illustration i vår artikel om detaljplaner och byggrätt.


Bygga fritidshus

Hittar du inte svaret på din fråga? Tveka inte att kontakta oss!

Kan man bo permanent i ett fritidshus? nav-arrow-down

Ja, många av våra kunder bygger fritidshus med en tanke om att flytta dit mer eller mindre permanent längre fram. Det är ingen skillnad i teknisk standard på ett fritidshus och en villa. Den huvudsakliga skillnaden består i att en villa måste möta högre krav vad gäller tillgänglighet (handikappanpassning) än vad ett fritidshus behöver i samband med bygglovet. Läs mer om detta i vår artikel om skillnaden mellan fritidshus och hus för permanent boende!

Vad är bästa sättet att värma upp ett fritidshus? nav-arrow-down

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det beror mest på hur huset ska användas, och var det byggs. Många av våra kunder föredrar bekvämligheten med golvvärme i en betongplatta som värms av en frånluftsvärmepump. Vid mer begränsat användande eller mindre hus kan det vara ett bättre alternativ med en luft-/luftvärmepump.

Läs mer i vår artikel om hur man ska tänka kring uppvärmning av fritidshus.

Vad kostar det att riva en gammal sommarstuga? nav-arrow-down

Omkring en tredjedel av Sveriges 600 000 fritidshus byggdes på 60-, 70- och 80-talen, ofta i enklare standard med syfte att nyttjas bara på sommaren. Många av dessa närmar sig slutet av sin livslängd, och med önskemål om ett mer flexibelt och bekvämt nyttjande året om är det inte ovanligt att riva sin gamla sommarstuga för att bygga nytt fritidshus på den plats som betyder något särskilt.

För en typsik 60-talsstuga på omkring 50 kvadratmeter som står på plintgrund, säger vår erfarenhet att man bör räkna med mellan 80 000 och 120 000 kronor i rivningskostnad. Priset varierar en del med platsens förutsättningar och husets konstruktion. Läs mer i vår artikel om att riva en gammal sommarstuga.

Kan man sätta solceller på ett fritidshus? nav-arrow-down

Ja, det kan man absolut.

Om solceller är en god investering eller inte kommer att bero av en mängd faktorer:

  • Hur huset nyttjas och värms upp, eller kyls (till exempel med en luft-/luftvärmepump på sommaren).
  • Om ni har elbil och i så fall hur ofta den laddas vid fritidshuset.
  • Var i landet huset kommer att byggas.
  • Husets och platsens förutsättningar – taklutning, takyta, orientering i väderstreck, skuggning o.s.v.

Läs mer i vår artikel om solceller på fritidshuset.

Hur funkar enskilt vatten och avlopp? nav-arrow-down

Enskilt vatten innebär att man hämtar och renar sitt dricksvatten via en anläggning som inte är kommunal. Den kan vara enskild för den egna fastigheten, eller en gemensamhetsanläggning som delas av flera fastigheter. Den vanligaste typen av enskild vattenförsörjning som installeras idag är borrade brunnar.

Det samma gäller avlopp – ett enskilt avlopp tar hand om avloppet från en fastighet i en anläggning som inte är kommunal. Läs mer i vår artikel om enskilt vatten och avlopp.


Att bygga Hudikhus

Hittar du inte svaret på din fråga? Tveka inte att kontakta oss!

Kan man ändra på planlösningen? nav-arrow-down

Ja, vi är vana vid att anpassa varje hus efter tomt och familj. Faktum är att alla våra husmodeller är att betrakta som utgångspunkter, som man kan ändra på. Flexibiliteten ingår i vårt erbjudande – vi räknar bara fram ett nytt pris på huset utifrån de ändringar som påverkar byggmaterialet, till exempel fönsterstorlekar, vägglängder m.m. Med en personlig kontakt hos oss får ni ett bollplank för era idéer och behov.

Läs mer om att ändra planlösningen.

Kan jag köpa ett Hudikhus nyckelfärdigt? nav-arrow-down

Vi finns med under hela resans gång, och hjälper er att handla upp en lokal byggentreprenör som kan göra allt från markarbeten till nyckelfärdigt hus. Det kommer alltid att vara ett avtal med oss och ett avtal med byggentreprenören. Det funkar i vår erfarenhet bäst, och gör att även relationen mellan er som kund och den som bygger ert hus blir direkt och tydlig.

Det går alltså utmärkt att köpa ett Hudikhus nyckelfärdigt, via en generalentreprenad som vi hjälper er att handla upp. Vi har ett nätverk av byggentreprenörer som täcker hela Sverige.

Vad är skillnaden mellan ”småblock” och ”storblock”? nav-arrow-down

Vi erbjuder två olika byggsystem. I fallet med småblock består ytterväggarna av moduler som är 120 eller 60 cm breda. De levereras liggande på pall och kan hanteras manuellt, vilket gör att småblockssystemet lämpar sig särskilt väl för svårtillgängliga byggplatser. De allra flesta Hudikhus som byggs görs i småblock.

I vårt system av storblock är ytterväggsmodulerna upp till 700 cm breda. De innehåller 45 mm extra isolering och medför ett snabbt montage av klimatskalet på byggarbetsplatsen.

Läs om mer detaljer kring våra byggsystem i vår leveransdeklaration.

Vad ingår i priset för husbyggsats? nav-arrow-down

Vi har valt att erbjuda en renodlad husbyggsats för att ge er som kund maximal frihet att själva välja precis det kök, golv, badrum och så vidare som ni vill ha. Vår husbyggsats består av ytterväggar, tak, fönster och fönsterdörrar, ytterdörr, innerväggar med isolering och både träfiberskiva och gips, innerdörrar och lister och foder. Vi använder oss av svenska underleverantörer med fokus på kvalitet, och trä från svenska skogar.

Tillsammans med vår husbyggsats följer bygglovsritningar, montage- och arbetsritningar och för alla hus över 50 kvadratmeters byggyta också ritningar för el-, vatten-, avlopp-, värme- och ventilationsinstallationer samt energiberäkning.

Vårt erbjudande innefattar också hjälp med entreprenadupphandling, där vi begär in och hjälper till att jämföra offerter från lokala byggentreprenörer. Vid vår första offert gör vi en produktionskalkyl så att ni får en bild av vad hela bygget kommer att kosta, och vi hjälper er sedan att handla upp allt från markarbeten till nyckelfärdigt hus om ni vill det.

Vi inkluderar även leverans på hela Sveriges fastland och support under hela byggnationen till färdigt hus. Vi finns med er under hela resans gång!

Läs mer om exakt hur vår byggsats är utformad i vår leveransdeklaration.

Hur mycket isolering är det i ett Hudikhus? nav-arrow-down

Våra hus är utformade för att byggas i Sverige och användas året om. Lösull i tak ingår i alla hus från 60 kvadratmeters byggyta*. Beroende på vald takkonstruktion är tjockleken på lösullsisoleringen mellan 300 och 500 mm.

Våra ytterväggar innehåller som standard 185 eller 190 mm mineralullsisolering, vilket är fullt tillräckligt i de flesta fall. Det kan byggas på med ytterligare 45 mm.

Läs mer i vår artikel om isolering, U-värden och uppvärmningssystem.

* = förutsätter att leverans till byggplats är möjlig enligt våra allmänna villkor.

Går det att leverera hus till öar? nav-arrow-down

Det går absolut att leverera våra hus till öar. Vårt byggsystem med småblock är särskilt väl lämpat för att levereras till svårtillgängliga platser. Vi har varit med och förverkligat många husdrömmar på öar längs i princip hela Sveriges kustband och i insjöar.

I vårt rikstäckande nätverk av byggentreprenörer finns många med vana av att bygga i skärgårdsmiljö och hantera den nödvändiga logistiken. Kontakta oss för att diskutera vidare!

Jag vill välja mycket själv. Går det? nav-arrow-down

Valfrihet är en viktig del av vårt erbjudande. Därför låter vi våra kunder själva välja vilket golv, kök, badrum och så vidare som man vill ha i sitt hus. Man har också stor valfrihet i utformningen av huset och det utvändiga uttrycket. Läs mer om det under Anpassa ert Hudikhus.

Kan man se era husmodeller i verkligheten någonstans? nav-arrow-down

Vi har egna visningshus på områdena Nybygget vid Arlanda och Husknuten i Västra Frölunda. Där kan man uppleva ett urval av våra husmodeller och få en personlig kontakt för vidare diskussion.

Om man är intresserad av att titta på en specifik husmodell som inte finns på visningshusområdena går det bra att kontakta oss, så kan vi undersöka om det finns ett sådant hus byggt eller under byggnation i närheten. Vi är restriktiva med att be våra kunder om att ta emot besök, men ställ frågan så ser vi vad som är möjligt!