Planritningar

Sök runt bland våra planritningar av fritidshus och fjällstugor. Hitta er favorit så anpassar vi den!

< 60 m2
60-90 m2
90-120 m2
>120 m2
Enplanshus
Lofthus
Alla filter
Visar 131 hus

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 24 kvm Agö 35-30

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 24 kvm Agö 35-30

Agö 35-30

sq

30 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning gäststuga 24 kvm Dalarö 23-30 spegelvänd

Dalarö 23-30

sq

30 m2

bed

1 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 34 kvm Agö 23-41

Agö 23-41

sq

41 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 34 kvm Agö 35-41

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 34 kvm Agö 35-41

Agö 35-40

sq

41 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning gäststuga 34 kvm Dalarö 23-41 spegelvänd

Dalarö 23-41

sq

41 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 39 kvm Agö 23-46

Agö 23-46

sq

46 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 39 kvm Agö 27-46

Agö 27-46

sq

46 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 39 kvm Agö 35-46

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 39 kvm Agö 35-46

Agö 35-46

sq

46 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus eller gäststuga 39 kvm Dalarö 23-46 spegelvänd

Dalarö 23-46

sq

46 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 39 kvm Alster 23-46

Alster 23-46

sq

46 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus 45 kvm Dalarö 23-53 spegelvänd

Dalarö 23-53

sq

53 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entréplan fritidshus med loft 72 kvm Dalarö 40-56

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 72 kvm Dalarö 40-56

Dalarö 40-56

sq

56 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 52 kvm Agö 23-60

Agö 23-60

sq

60 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus 52 kvm Dalarö 23-60

Dalarö 23-60

sq

60 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entréplan fritidshus med loft 52 kvm Dalarö 35-60

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 52 kvm Dalarö 35-60

Dalarö 35-60

sq

60 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 52 kvm Gotland 27-60

Gotland 27-60

sq

60 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 52 kvm Sandhamn 23-60

Sandhamn 23-60

sq

60 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 50 kvm Agö 35-60

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 50 kvm Agö 35-60

Agö 35-60

sq

60 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 52 kvm Ängnö 23-61

Ängnö 23-61

sq

61 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entréplan fritidshus med loft 79 kvm Dalarö 35-64 FHV

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 79 kvm Dalarö 35-64 FHV

Dalarö 35-64 fhv

sq

64 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 56 kvm Stil 64

Stil 64

sq

64 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 56 kvm Alster 23-64

Alster 23-64

sq

64 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 72 kvm Alster 35-68 FHV

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 72 kvm Alster 35-68 FHV

Alster 35-68 FHV

sq

68 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 59 kvm Agö 23-68

Agö 23-68

sq

68 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 60 kvm Agö 27-68

Agö 27-68

sq

68 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 70 kvm Agö 35-68 FHV

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 70 kvm Agö 35-68 FHV

Agö 35-68 FHV

sq

68 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 70 kvm Agö 40-68

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 70 kvm Agö 40-68

Agö 40-68

sq

68 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 59 kvm Sandhamn 23-68

Sandhamn 23-68

sq

68 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 54 kvm Sylarna 71

Sylarna 71

sq

71 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 63 kvm Agö 23-72

Agö 23-72

sq

72 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus 63 kvm Dalarö 23-72

Dalarö 23-72

sq

72 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 63 kvm Gotland 27-72

Gotland 27-72

sq

72 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 63 kvm Sandhamn 23-72

Sandhamn 23-72

sq

72 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 63 kvm Stil 72

Stil 72

sq

72 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 62 kvm Ängnö 23-72

Ängnö 23-72

sq

72 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 63 kvm Alster 23-72

Alster 23-72

sq

72 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fjällstuga med loft 80 kvm Sonfjället 35-77

Loftplan

Planritning loftplan fjällstuga med loft 80 kvm Sonfjället 35-77 spegelvänd

Sonfjället 35-77

sq

77 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 69 kvm Gotland 27-79

Gotland 27-79

sq

79 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 69 kvm Sandhamn 23-79

Sandhamn 23-79

sq

79 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 68 kvm Agö 23-80

Agö 23-80

sq

80 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus 70 kvm Dalarö 23-80 spegelvänd

Dalarö 23-80

sq

80 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 70 kvm Gotland 27-80

Gotland 27-80

sq

80 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 70 kvm Sandhamn 23-80

Sandhamn 23-80

sq

80 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 71 kvm Ängnö 23-81

Ängnö 23-81

sq

81 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 71 kvm Ängnö 27-81 spegelvänd

Ängnö 27-81

sq

81 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entréplan fritidshus med loft vinkelhus 98 kvm Ängnö 35-81 FHV

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft vinkelhus 98 kvm Ängnö 35-81 FHV

Ängnö 35-81 fhv

sq

81 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 73 kvm Alster 23-83

Alster 23-83

sq

83 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 70 kvm Agö 23-83

Agö 23-83

sq

83 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 80 kvm Agö 35-83 FHV

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 80 kvm Agö 35-83 FHV

Agö 35-83 FHV

sq

83 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 90 kvm Agö 40-83

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 90 kvm Agö 40-83

Agö 40-83

sq

83 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fjällstuga timmerhus enplanshus 74 kvm Marsfjäll 85

Marsfjäll 85

sq

85 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fjällstuga med loft 91 kvm Sonfjället 35-85

Loftplan

Planritning loftplan fjällstuga med loft 91 kvm Sonfjället 35-85 spegelvänd

Sonfjället 35-85

sq

85 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus 75 kvm Dalarö 23-85

Dalarö 23-85

sq

85 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 75 kvm Gotland 27-85

Gotland 27-85

sq

85 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 75 kvm Sandhamn 23-85

Sandhamn 23-85

sq

85 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 75 kvm Stil 85

Stil 85

sq

85 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 77 kvm Agö 27-87

Agö 27-87

sq

87 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 77 kvm Gotland 27-87

Gotland 27-87

sq

87 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 77 kvm Sandhamn 23-87

Sandhamn 23-87

sq

87 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fjällstuga med loft 98 kvm Sonfjället 35-89

Loftplan

Planritning loftplan fjällstuga med loft 98 kvm Sonfjället 35-89 spegelvänd

Sonfjället 35-89

sq

89 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 80 kvm Agö 23-90

Agö 23-90

sq

90 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 102 kvm Agö 40-90

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 102 kvm Agö 40-90

Agö 40-90

sq

90 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning Alster 23-90 enplanshus 80 kvm

Alster 23-90

sq

90 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 80 kvm Agö 27-90

Agö 27-90

sq

90 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 104 kvm Alster 35-91 FHV

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 104 kvm Alster 35-91 FHV

Alster 35-91 FHV

sq

91 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 74 kvm Sylarna 92

Sylarna 92

sq

92 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 81 kvm Ängnö 23-92 spegelvänd

Ängnö 23-92

sq

92 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 81 kvm Ängnö 27-92

Ängnö 27-92

sq

92 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fjällstuga med loft 101 kvm Sonfjället 35-93

Loftplan

Planritning loftplan fjällstuga med loft 101 kvm Sonfjället 35-93 spegelvänd

Sonfjället 35-93

sq

93 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 72 kvm Blidö 23-93

Blidö 23-93

sq

93 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entréplan fritidshus med loft vinkelhus 102 kvm Blidö 40-93

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft vinkelhus 102 kvm Blidö 40-93

Blidö 40-93

sq

93 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 90 kvm Agö 35-93 FHV

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 90 kvm Agö 35-93 FHV

Agö 35-93 FHV

sq

93 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga timmerhus enplanshus 82 kvm Marsfjäll 94

Marsfjäll 94

sq

94 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fjällstuga med loft 98 kvm Sonfjället 35-94

Loftplan

Planritning loftplan fjällstuga med loft 98 kvm Sonfjället 35-94

Sonfjället 35-94

sq

94 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 84 kvm Gotland 27-95

Gotland 27-95

sq

95 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 84 kvm Sandhamn 23-95

Sandhamn 23-95

sq

95 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 79 kvm Torekov 95 spegelvänd

Torekov 95

sq

95 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 81 kvm Sylarna 96

Sylarna 96

sq

96 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 70 kvm Blidö 23-97

Blidö 23-97

sq

97 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus med vinkel 88 kvm Agö 27-97

Agö 27-97

sq

97 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 88 kvm Alster 23-99

Alster 23-99

sq

99 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 88 kvm Ängnö 23-100

Ängnö 23-100

sq

100 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning entreplan fjällstuga enplanshus 79 kvm Abisko 101

Abisko 101

sq

101 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fjällstuga med loft 79 kvm Abisko 101 loft

Kryploft

Planritning loftplan fjällstuga med loft 79 kvm Abisko 101 loft

Abisko 101 Loft

sq

101 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fjällstuga med loft 111 kvm Sonfjället 35-101

Loftplan

Planritning loftplan fjällstuga med loft 111 kvm Sonfjället 35-101

Sonfjället 35-101

sq

101 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning entreplan fritidshus med loft 116 kvm Alster 45-102 FHV
Planritning loftplan fritidshus med loft 116 kvm Alster 45-102 FHV

Alster 45-102 FHV

sq

102 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 92 kvm Stil 103

Stil 103

sq

103 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fritidshus med loft 113 kvm Alster 35-103 FHV spegelvänd

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft 113 kvm Alster 35-103 FHV spegelvänd

Alster 35-103 FHV

sq

103 m2

bed

2 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 86 kvm Sarek 107

Sarek 107

sq

107 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 85 kvm Blidö 23-107

Blidö 23-107

sq

107 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 85 kvm Blidö 27-107

Blidö 27-107

sq

107 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 88 kvm Form 107

Form 107

sq

107 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 86 kvm Torekov 107

Torekov 107

sq

107 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 95 kvm Ängnö 27-108

Ängnö 27-108

sq

108 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 97 kvm Alster 23-108

Alster 23-108

sq

108 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 97 kvm Sandhamn 23-108

Sandhamn 23-108

sq

108 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 88 kvm Abisko 111

Abisko 111

sq

111 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning entreplan fjällstuga med loft 88 kvm Abisko 111 loft

Kryploft

Planritning loftplan fjällstuga med loft 88 kvm Abisko 111 loft

Abisko 111 Loft

sq

111 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 99 kvm Trend 112

Trend 112

sq

112 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

1 badrum

Entréplan

Planritning entréplan Alster 35-112 FHV, lofthus 128 kvm

Loftplan

Planritning loftplan Alster 35-112 FHV, lofthus 128 kvm

Alster 35-112 FHV

sq

112 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga timmerhus enplanshus 99 kvm Marsfjäll 113

Marsfjäll 113

sq

113 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 101 kvm Gotland 27-113

Gotland 27-113

sq

113 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 95 kvm Gotland 27-113E

Gotland 27-113E

sq

113 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 101 kvm Sandhamn 23-113

Sandhamn 23-113

sq

113 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 101 kvm Stil 113

Stil 113

sq

113 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 92 kvm Blidö 23-115

Blidö 23-115

sq

115 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 93 kvm Blidö 27-115

Blidö 27-115

sq

115 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning entréplan fritidshus med loft vinkelhus 130 kvm Blidö 35-115 FHV

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft vinkelhus 130 kvm Blidö 35-115 FHV

Blidö 35-115 fhv

sq

115 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning entréplan fritidshus med loft vinkelhus 130 kvm Blidö 40-115

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft vinkelhus 130 kvm Blidö 40-115

Blidö 40-115

sq

115 m2

bed

5 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 104 kvm Ängnö 23-117

Ängnö 23-117

sq

117 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 105 kvm Alster 23-117

Alster 23-117

sq

117 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning entréplan fritidshus med loft vinkelhus 150 kvm Ängnö 40-118

Loftplan

Planritning loftplan fritidshus med loft vinkelhus 150 kvm Ängnö 40-118

Ängnö 40-118

sq

118 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 105 kvm Järvsö 121B

Järvsö 121B

sq

121 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 105 kvm Järvsö 121A

Järvsö 121A

sq

121 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga timmerhus enplanshus 108 kvm Marsfjäll 122

Marsfjäll 122

sq

122 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 109 kvm Gotland 27-122

Gotland 27-122

sq

122 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 109 kvm Sandhamn 23-122

Sandhamn 23-122

sq

122 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 109 kvm Stil 122

Stil 122

sq

122 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 99 kvm Abisko 124 spegelvänd

Abisko 124

sq

124 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 114 kvm Ängnö 23-127

Ängnö 23-127

sq

127 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 103 kvm Sylarna 128

Sylarna 128

sq

128 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 120 kvm Agö 27-132

Agö 27-132

sq

132 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 113 kvm Attityd 135

Attityd 135

sq

135 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Entréplan

Planritning Alster 35-136 FHV lofthus 162 kvm entreplan

Loftplan

Planritning Alster 35-136 FHV lofthus 162 kvm loftplan

Alster 35-136 FHV

sq

136 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus vinkelhus 122 kvm Ängnö 23-137 spegelvänd

Ängnö 23-137

sq

137 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fjällstuga enplanshus 122 kvm Sarek 139

Sarek 139

sq

139 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 123 kvm Torekov 139

Torekov 139

sq

139 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 129 kvm Form 145

Form 145

sq

145 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 125 kvm Attityd 146

Attityd 146

sq

146 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 135 kvm Attityd 157

Attityd 157

sq

157 m2

bed

3 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Planritning fritidshus enplanshus 138 kvm Torekov 158

Torekov 158

sq

158 m2

bed

4 sovrum

wc-toilet

2 badrum

Är ni redo att förverkliga er husdröm?

Ert drömprojekt väntar. Ta nästa steg och kontakta vårt team för personlig kontakt och anpassad offert och kalkyl.

Kontakta oss