Bra att veta

Enskilt vatten och avlopp

Vad menas med enskilt vatten och avlopp?

Enskilt vatten innebär att fastigheten har en egen lösning för dricksvatten. Det absolut vanligaste vid nyanläggning är en bergsborrad brunn. Avsaltningsanläggningar blir också allt vanligare, i havsnära lägen. Enskilt vatten kan försörja en fastighet eller komma från en gemensamhetsanläggning som delas av flera fastigheter och inte är del av det kommunala dricksvattennätet.

Enskilt avlopp innebär på samma sätt att fastigheten inte är ansluten till ett kommunalt avloppssystem, utan har en egen lösning. Det kan vara ett fristående avlopp för den egna fastigheten eller en delad anläggning med en eller flera andra fastigheter. Det finns många olika typer av tekniska lösningar för enskilda avlopp.

Vatten från egen brunn

Idag djupborras nästan alla nya brunnar, vilket innebär att man hämtar vatten från porer och sprickor i berggrunden. En väl utförd och testad brunn kan producera vatten av bra kvalitet under mycket lång tid framöver. Vi samarbetar med bygg- och markentreprenörer som kan erbjuda anläggningar av egna brunnar utfört av certifierade brunnsborrare.

Placering av både brunn och avloppsanläggning behöver man överväga i helhetsplaneringen av tomten. Brunnen bör generellt placeras högre än det enskilda avloppet (uppströms i grundvattnets flödesriktning) för att eliminera risken för föroreningar i dricksvattnet från avloppet. Utifrån de specifika förutsättningarna på er tomt kan vi tillsammans med en markentreprenör föreslå en lösning som passar.

Olika typer av enskilda avlopp

Vilken typ av avloppslösning som är mest lämplig beror på markförhållandena på tomten och vilken skyddsnivå som gäller i området.

De flesta avloppssystem har en slamavskiljare som första reningssteg, vanligtvis en trekammarbrunn. Reningen av avloppsvattnet kan sedan ske genom till exempel markbaserad rening (naturlig infiltration eller en anlagd markbädd) eller ett minireningsverk.

I särskilt känsliga områden kan man leda toalettvatten till en sluten tank, som då behöver regelbunden tömning. Bad-, tvätt- och diskvatten (ofta benämnt BDT) leds då vanligtvis till en avloppsanläggning.

Vad kostar det att anlägga enskilt vatten och avlopp?

Kostnaderna varierar med markförhållanden och vilken typ av brunn och avloppsanläggning man väljer. I vår erfarenhet är kostnaderna i storleksordning ungefär desamma som att ansluta sig till ett kommunalt VA-system. Det handlar i normalfallet om intervallet 200 000-300 000 kronor.

Vad kostar det att ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

Kostnaden för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp varierar mellan kommuner, men ligger ofta i samma storleksordning som att anlägga ett enskilt vatten och avlopp. När man planerar nyanläggning av enskilt vatten och avlopp är det viktigt att föra dialog med kommunen och skaffa sig förståelse för eventuella utbyggnadsplaner av det kommunala VA-nätet.

Har ni fler frågor? Kontakta oss!

Kontakta oss om ni har fler frågor eller vill diskutera era byggplaner vidare.

Fler artiklar

Visa alla arrow-right

Är ni redo att förverkliga er husdröm?

Ert drömprojekt väntar. Ta nästa steg och kontakta vårt team för personlig kontakt och anpassad offert och kalkyl.

Kontakta oss