Takkupa

Lägg till en takkupa med ett eller två fönster för att skapa mer rymd och större ljusinsläpp på loftvåningen. Takkupan kommer att göra stor skillnad för möjligheten att utnyttja golvyta på loftvåningen.

 

Fler anpassningar

Anpassa husets utvändiga utformning som ni vill ha det.

Utvändigt

Välj innerdörrar, tak- och väggpanel och trappa som passar.

Invändigt

Anpassa husets konstruktion efter tomt och familj.

Konstruktion