Grundläggning och bjälklag

Tillsammans med er diskuterar vi oss fram till vad som är lämpligaste grundläggningen för ert hus. Om ni tänker bygga på källargrund eller plintgrund så går det att anpassa huset så att det även innehåller ett golvbjälklag i trä.

 

Fler anpassningar

Vad passar i ert fall – småblock eller storblock?

Byggsystem

Anpassa husets utvändiga utformning som ni vill ha det.

Utvändigt

Välj innerdörrar, tak- och väggpanel och trappa som passar.

Invändigt