Anpassa husets konstruktion

Se mer detaljer om dessa anpassningar i vår Leveransdeklaration och kontakta oss om ni har några frågor!

 

Hitta rätt storlek för er – utgå från en av våra modeller så kan vi förlänga eller förkorta den i steg om 60 cm för att hitta rätt storlek.

Förlängning eller förkortning

I normalfallet byggs våra hus på betongplatta på mark. Det är även möjligt att bygga på andra grunder och då köpa till ett golvbjälklag.

Grundläggning och bjälklag

Vårt småblockssystem medför stor flexbilitet och möjlighet att leverera till svårtillgängliga platser. Storblock innebär att mer monteringsarbete utförs i fabrik.

Byggsystem

Lägg till en farstukvist för en skyddad entré!

Farstukvist

En överbyggd altan förlänger utesäsongen.

Överbyggd altan

Takkupan skapar mer rymd och ljus på loftvåningen.

Takkupor