Bra att veta

Om olika typer av uppvärmning

Bild av exempel på uppvärmningskällor frånluftsvärmepump luftluftvärmepump elradiator elgolvvärme

Det finns många olika alternativ för att värma upp sitt fritidshus, och det är sällan som det finns ett enkelt svar på frågan vilket som är mest lämpligt. Särskilt viktigt att väga in i sitt val är:

  • hur huset kommer att nyttjas på kort och lång sikt,
  • husets storlek och konstruktion, och
  • husets geografiska läge.

Kontakta gärna oss så diskuterar vi utifrån de unika förutsättningarna som gäller ert bygge!

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är sammankopplad med husets ventilationssystem för att utvinna värme ur inomhusluften. Inomhusluften värms både av husets uppvärmningssystem och också av mänsklig närvaro och värme alstrad av hushållsapparater som kyl, frys och ugn.

Frånluftsvärmepumpen använder en värmeväxlare för att utvinna värme ur inomhusluften innan den ventileras ut ur huset. För att fungera som tänkt behöver frånluftsvärmepumpen ha en viss luftvolym att omsätta, vilket innebär att den ibland inte lämpar sig i mindre hus.

Exempelillustration av ett uppvärmningssystem med frånluftsvärmepump i husmodellen Ängnö 23-81
Exempelillustration av ett uppvärmningssystem med frånluftsvärmepump i husmodellen Ängnö 23-81.

För ett hus som nyttjas regelbundet året om kan en frånluftsvärmepump vara ett bra alternativ och då lämpligen med golvvärme inbyggd i betongplattan. Investeringskostnaden är relativt hög och driftsekonomin är god året om.

Luft-/luftvärmepump

En luft-/luftvärmepump utvinner värme ur utomhusluften via en värmeväxlare. Den består av en inomhusdel som värmer upp inomhusluften, och en utomhusdel. En fördel med luft-/luftvärmepumpen är att den också kan användas för kylning under varma sommardagar.

Luft-/luftvärmepumpen har ingen möjlighet att värma vatten, så för det behövs en separat varmvattenberedare. Det behövs också en fristående mekanisk frånluftsventilation för att säkra tillräcklig luftcirkulation för en god inomhusmiljö.

Exempelillustration av ett uppvärmningssystem med luft-/luftvärmepump i husmodellen Ängnö 23-81
Exempelillustration av ett uppvärmningssystem med luft-/luftvärmepump i husmodellen Ängnö 23-81.

För hus som nyttjas mindre än fyra månader per år kan luft-/luftvärmepump vara ett bra alternativ och den passar både om man bygger på platta på mark (utan golvvärme) eller på plintgrund. Det är vanligt att tillsammans med luft-/luftvärmepumpen också använda elradiatorer i sovrum och elgolvvärme i badrum. Investeringskostnaden är relativt låg och driftsekonomin lämpar sig för hus med begränsat uppvärmningsbehov.

Luft-/vattenvärmepump

En luft-/vattenvärmepump utvinner värme ur utomhusluften via en värmeväxlare. Den består av en inomhusdel, vanligtvis med integrerad varmvattenberedare, och en utomhusdel.

Vid installation av en luft-/vattenvärmepump behövs en fristående mekanisk frånluftsventilation för att säkra tillräcklig luftcirkulation för en god inomhusmiljö.

Exempelillustration av ett uppvärmningssystem med luft-/vattenvärmepump i husmodellen Ängnö 23-81
Exempelillustration av ett uppvärmningssystem med luft-/vattenvärmepump i husmodellen Ängnö 23-81.

För ett mindre hus som nyttjas regelbundet året om kan en luft-/vattenvärmepump vara ett bra alternativ och då lämpligen med golvvärme inbyggd i betongplattan. Investeringskostnaden är relativt hög och driftsekonomin är god, dock så försämras den med fallande utomhustemperatur.

Elpanna

En elpanna producerar värme till ett vattenburet system, vanligtvis golvvärme. Elpannor finns både utan och med inbyggd varmvattenberedare, så det kan behövas en separat varmvattenberedare. Det behövs också en fristående mekanisk frånluftsventilation för att säkra tillräcklig luftcirkulation för en god inomhusmiljö.

Exempelillustration av ett uppvärmningssystem med elpanna i husmodellen Ängnö 23-81
Exempelillustration av ett uppvärmningssystem med elpanna i husmodellen Ängnö 23-81.

För ett mindre hus som nyttjas mindre än fyra månader per år kan en elpanna vara ett bra alternativ och då lämpligen med golvvärme inbyggd i betongplattan. Investeringskostnaden är låg och driftsekonomin lämpar sig för ett hus med begränsat uppvärmningsbehov. En elpanna kan vara värt att överväga om man tänker sig att nyttja huset begränsat under de närmaste fem-tio åren. Om man vill utöka sitt nyttjande senare kan man då byta upp sig till exempelvis en luft-/vattenvärmepump, så länge som man har tagit det kommande bytet i beaktande när huset projekteras.

Bergvärmepump

En bergvärmepump utvinner värme ur berggrunden genom ett borrhål där det pumpas ett köldmedium via en värmeväxlare. Det är ett mycket effektivt sätt att utvinna värme och lämpar sig väl för hus med stort uppvärmningsbehov.

För fritidshus under 150 m2 är det sällan som bergvärme är ett lämpligt alternativ, då investeringskostnaden är så hög att den förbättrade driftsekonomin inte är tillräcklig för att motivera det. Nybyggda, välisolerade hus har sällan ett uppvärmningsbehov som kräver en bergvärmepump.

Det är fullt möjligt att bygga ett Hudikhus med bergvärme, men det är sällsynt att förutsättningarna är sådana att det är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Andra typer av uppvärmning

Traditionellt har fritidshus byggts med uppvärmning av direktverkande el, oftast i form av elradiatorer. Sådana används idag som kompletterande uppvärmning, till exempel tillsammans med en luft-/luftvärmepump i hus som nyttjas mindre än fyra månader per år. Elektriska golvvärmeslingor är också vanligt förekommande i nybyggda fritidshus med luft-/luftvärmepump, i synnerhet i badrum.

Braskaminen i fritidshuset har kanske som huvudsyfte att bidra till en mysig stämning, och olika modeller av braskaminer kommer att påverka uppvärmningen av inomhusluften på olika sätt. En kamin klädd i exempelvis täljsten kommer att hålla värmen längre och därmed kunna få ut mer av värmen till inomhusluften.

Även om det inte finns ett enkelt svar på vad som är rätt typ av uppvärmning, så är normalfallet någon typ av värmepump eller elpanna som huvudsaklig uppvärmningskälla även i fritidshus.

Fler artiklar

Visa alla arrow-right

Är ni redo att förverkliga er husdröm?

Ert drömprojekt väntar. Ta nästa steg och kontakta vårt team för personlig kontakt och anpassad offert och kalkyl.

Kontakta oss