Köpprocess

När era frågor är besvarade och utformningen av huset uppfyller era förväntningar får ni en offert efter just era önskemål. Tillsammans med offert tar vi fram en preliminär produktionskalkyl som omfattar hela husbyggnationen.

Vi guidar er igenom köpprocessen, från offert till färdigt hus, och hjälper er hela vägen till förverkligandet av er husdröm.

Köpeavtal

När ni godkänt offerten och vill gå vidare i processen att bygga hus är nästa steg att skriva ett köpeavtal. I normalfallet signerar ni enkelt och smidigt genom vår digitala signeringstjänst och ert eget BankID. När vi har bekräftat avtalet har resan mot er husdröm startat på allvar!

Ritningsunderlag – tomtkarta

Om vi inte redan har varit på besök på er tomt så kommer vi gärna dit och diskuterar placeringen av huset. Vi behöver en nybyggnadskarta över tomten för att kunna upprätta bygglovshandlingar. Har ni ingen karta beställer ni det från stadsbyggnadskontoret i er kommun.

I det här skedet är det också klokt att fundera igenom hur huset ska värmas upp, eftersom det kommer att vara viktigt för husets utformning. Vi diskuterar gärna med er för att komma fram till vad som är mest lämpligt i ert specifika fall.

Bygglovsansökan

När köpeavtalet är godkänt och vi fått rätt kartunderlag upprättar vi ritningar för bygglovsansökan. Vi hjälper er med att ta fram och fylla i de ansökningsblanketter som behövs. En komplett bygglovsansökan består av plan- och fasadritningar, situationsplan samt ansökningsblanketter för bygglov och kontrollansvarig. Som byggherre utser ni en kontrollansvarig för byggnationen innan arbetet påbörjas. Ni kan söka efter certifierade kontrollansvariga hos certifieringsorganen, som finns länkade via Boverkets hemsida.

Om det behövs fler ansökningar i samband med bygglovet, till exempel dispens från strandskydd eller avloppsansökan, så hjälper vi er att se över alla ansökningarna. Under tiden som bygglovet handläggs kan ni börja planera kök och badrum och också överväga detaljer kring husets exteriöra uttryck. Vi försöker inte att sälja med kök eller badrumsinredning, så ni är helt fria att själva välja vilken leverantör ni vill vända er till för att sätta er egen prägel på huset.

Bygglov beviljat

Besked om bygglov får ni av kommunen. Handläggningstiden kan variera i olika kommuner och kan vara allt från tre veckor till flera månader. Om ansökan också omfattar dispens från strandskydd så ska också Länsstyrelsen yttra sig och besluta om de avser att ompröva kommunens beslut. När bygglovet är beviljat och har vunnit laga kraft kan vi göra en tidsplanering för leverans tillsammans med en byggentreprenör, som vi sedan bekräftar i samband med tillverkningsbeställningen.

Entreprenadavtal

Hos Hudikhus spelar det ingen roll om du behöver mycket eller lite hjälp. Vi har ett brett kontaktnät av erfarna byggföretag över hela Sverige som lämnar fasta priser på allt från markarbeten och grundläggning till stommontage eller ett nyckelfärdigt hus. Berätta för våra säljare vilka behov och önskemål ni har så är vi behjälpliga med en fastprisupphandling på önskade arbeten. Därefter skriver ni ett entreprenadavtal med vald byggare, och har direktkontakt med dem under byggprocessen.

Tillverkningsbeställning

Nästa steg är att skriva en tillverkningsbeställning. I tillverkningsbeställningen bekräftar ni de val ni gjort och reglerar eventuella förändringar. När den är underskriven startar produktionen av huset och vi meddelar en leveransvecka.

Tekniskt samråd

Innan byggarbetena kan påbörjas ska det hållas ett tekniskt samråd, där ni och kontrollansvarig deltar tillsammans med bygglovshandläggare hos kommunen. Det är lämpligt att ha tekniskt samråd cirka 8 veckor före husleverans, så kan alla handlingar finnas på plats och startbesked kan utfärdas i sittande möte.

Husleverans

Det är en speciell dag när ert hus levereras och vi rekommenderar att ni är på plats för att uppleva det, även om er byggentreprenör ansvarar för mottagandet. Leveransen av huset sker enligt Hudikhus allmänna leveransbestämmelser. Ni kommer i god tid att få reda på exakt dag och beräknat klockslag då leveransen kommer att ske.

Byggnation, besiktning och slutbesked

Husets stomme monteras snabbt och det är en häftig känsla att se ert hus ta form redan under de första dagarna. Det invändiga arbetet tar sedan vid och ni har direktkontakt med er byggentreprenör och kontrollansvarige under hela byggnationen. Vi finns med som support under hela resans gång. Efter besiktning och slutsamråd kan kommunen utfärda slutbesked och det är fritt fram att flytta in!

Förberedelser Läs mer
Byggentreprenad Läs mer
Frågor och svar Läs mer