Köpprocess

När dina frågor är besvarade och utformningen av huset uppfyller dina förväntningar får du en offert efter just dina önskemål.

Vi guidar dig igenom köpprocessen, från offert till färdig leverans, och hjälper dig hela vägen till ditt drömhus.

Köpeavtal

När du godkänt offerten och vill gå vidare i processen att bygga hus är nästa steg att skriva ett köpeavtal. Köpeavtalet sänds till vårt huvudkontor där det registreras och kontrolleras. Efter godkännande och underskrift sänder vi ett exemplar i retur till dig.

Tomtkarta

Vi behöver en karta över tomten för att kunna upprätta bygglovshandlingar. Har du ingen karta beställer du det från stadsbyggnadskontoret i din kommun. Behöver du en egen anläggning för vatten och avlopp kontaktar du Miljö- och hälsoskyddskontoret som hjälper dig med det.

Bygglovsansökan

När köpeavtalet är godkänt och vi fått rätt kartunderlag upprättar vi ritningar för bygglovsansökan. Vi hjälper dig med att ta fram och fylla i de ansökningsblanketter som behövs. En komplett bygglovsansökan består av plan- och fasadritningar, situationsplan samt ansökningsblanketter för bygglov och kontrollansvarig (det sistnämnda kan lämnas senare). Som byggherre utser du en kontrollansvarig för byggnationen innan arbetet påbörjas. Din kommun har en lista över godkända kontrollansvariga.

Bygglov beviljat

Besked om bygglov får du direkt av kommunen. Handläggningstiden kan variera i olika kommuner och kan vara allt från tre veckor till fyra månader. När bygglovet är beviljat ska du så snart som möjligt kontakta din säljare på Hudikhus för att planera in tid för upprättandet av en tillverkningsbeställning samt planering av leverans.

Entreprenadavtal

Hos Hudikhus spelar det ingen roll om du behöver mycket eller lite hjälp. Vi har ett brett kontaktnät av erfarna byggföretag över hela Sverige som lämnar fasta priser på allt från grund och stommontage till ett nyckelfärdigt hus. Berätta för våra säljare vilka behov och önskemål ni har så är vi behjälpliga med en fastpris upphandling på önskade arbeten, därefter skriver ni ett entreprenadavtal med vald byggare.

Tillverkningsbeställning

Nästa steg är att skriva en tillverkningsbeställning. I tillverkningsbeställningen bekräftar du de val du gjort och reglerar eventuella förändringar. När den är underskriven startar produktionen av huset och vi meddelar en leveransvecka. Tillverkningsbeställningen tar du sedan med till banken för att upprätta bankgaranti/spärrförbindelse.

Leverans

Leveransen av huset sker enligt Hudikhus allmänna leveransbestämmelser. Du kommer i god tid att få reda på exakt dag och beräknat klockslag då leveransen kommer att ske. Vår leveransansvarige från huvudkontoret kontaktar dig före leverans för att gå igenom eventuella frågor och funderingar.