Vad betyder U-värde?

U-värdet, eller ”värmegenomgångskoefficienten” är ett mått på värmeförlust och mäts i watt (W) per kvadratmeter (m2) och grader Celsius (° C). Ju lägre värde, desto bättre isolering utgör materialet. 

Är ett Hudikhus välisolerat?

Värme tar sig ut genom husets klimatskal via tak, väggar, fönster och grund. Eftersom varm luft stiger uppåt är den möjliga värmeförlusten som störst genom taket, och därför är ett välisolerat tak väldigt viktigt för att minimera värmeförlust. Alla våra hus över 60 m2 byggyta har lösullsisolering i tak i ordentlig mängd – upp till 500 mm beroende på takkonstruktion och minst 300 mm i alla delar av huset.

Våra ytterväggar har minst 185 mm och upp till 235 mm isolering. Skillnaden på värmeförlust genom ytterväggen är ganska liten när man lägger på ytterligare isolering. Det som snarare är drivande för värmeförlust är fönster, som på samma yta släpper igenom ungefär fem gånger mer värme än väggen gör. Alltså kommer det att vara mängden fönster och deras storlek som blir mest avgörande för husets uppvärmningsbehov.

Läs mer