Vad är specifik energianvändning?

Den specifika energianvändningen omfattar all energiförbrukning som är nödvändig för husets drift i form av uppvärmning, ventilation och varmvattenproduktion. Det inkluderar även förbrukning från eventuella fläktar, pumpar, styr- och reglerutrustning m.m.

Hushållsenergi, alltså exempelvis vitvaror, belysning, TV m.m. är inte inräknat i den specifika energianvändningen.

Exempel på specifik energianvändning