Borde vi installera solceller i fritidshuset?

Om solceller är en god investering eller inte kommer att bero av en mängd faktorer:

  • Hur huset nyttjas och värms upp, eller kyls (till exempel med en luft-/luftvärmepump på sommaren).
  • Om ni har elbil och i så fall hur ofta den laddas vid fritidshuset.
  • Var i landet huset kommer att byggas.
  • Husets och platsens förutsättningar – taklutning, takyta, orientering i väderstreck, skuggning o.s.v.

Särskilt vid nybyggnation är det en bra idé att överväga installation av solceller, och det är fullt möjligt att installera solceller på ett Hudikhus. Läs mer i Energimyndighetens Solelportal och vänd er till certifierade leverantörer som ni kan hitta genom till exempel Elsäkerhetsverket eller branschorganisationen Svensk Solenergi.

Läs mer om energi och uppvärmning