Luft-/luftvärmepump

En luft-/luftvärmepump utvinner värme ur utomhusluften via en värmeväxlare. Den består av en inomhusdel som värmer upp inomhusluften, och en utomhusdel. En fördel med luft-/luftvärmepumpen är att den också kan användas för kylning under varma sommardagar.

Luft-/luftvärmepumpen har ingen möjlighet att värma vatten, så för det behövs en separat varmvattenberedare. Det behövs också en fristående mekanisk frånluftsventilation för att säkra tillräcklig luftcirkulation för en god inomhusmiljö.

Exempelinstallation luft-/luftvärmepump i fritidshus

Exempelinstallation luft-/luftvärmepump

För hus som nyttjas mindre än fyra månader per år kan luft-/luftvärmepump vara ett bra alternativ och den passar både om man bygger på platta på mark (utan golvvärme) eller på plintgrund. Det är vanligt att tillsammans med luft-/luftvärmepumpen också använda elradiatorer i sovrum och elgolvvärme i badrum. Investeringskostnaden är relativt låg och driftsekonomin lämpar sig för hus med begränsat uppvärmningsbehov.

Läs mer