Elpanna

En elpanna producerar värme till ett vattenburet system, vanligtvis golvvärme. Elpannor finns både utan och med inbyggd varmvattenberedare, så det kan behövas en separat varmvattenberedare. Det behövs också en fristående mekanisk frånluftsventilation för att säkra tillräcklig luftcirkulation för en god inomhusmiljö.

Exempelinstallation fritidshus - elpanna med inbyggd varmvattenberedare

Exempelinstallation elpanna med inbyggd varmvattenberedare

För ett mindre hus som nyttjas mindre än fyra månader per år kan en elpanna vara ett bra alternativ och då lämpligen med golvvärme inbyggd i betongplattan. Investeringskostnaden är låg och driftsekonomin lämpar sig för ett hus med begränsat uppvärmningsbehov. En elpanna kan vara värt att överväga om man tänker sig att nyttja huset begränsat under de närmaste fem-tio åren. Om man vill utöka sitt nyttjande senare kan man då byta upp sig till exempelvis en luft-/vattenvärmepump, så länge som man har tagit det kommande bytet i beaktande när huset projekteras.

Läs mer