Bergvärmepump

En bergvärmepump utvinner värme ur berggrunden genom ett borrhål där det pumpas ett köldmedium via en värmeväxlare. Det är ett mycket effektivt sätt att utvinna värme och lämpar sig väl för hus med stort uppvärmningsbehov.

För fritidshus under 150 m2 är det sällan som bergvärme är ett lämpligt alternativ, då investeringskostnaden är så hög att den förbättrade driftsekonomin inte är tillräcklig för att motivera det. Nybyggda, välisolerade hus har sällan ett uppvärmningsbehov som kräver en bergvärmepump.

Det är fullt möjligt att bygga ett Hudikhus med bergvärme, men det är sällsynt att förutsättningarna är sådana att det är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Läs mer