Andra typer av uppvärmning

Traditionellt har fritidshus byggts med uppvärmning av direktverkande el, oftast i form av elradiatorer. Sådana används idag som kompletterande uppvärmning, till exempel tillsammans med en luft-/luftvärmepump i hus som nyttjas mindre än fyra månader per år. Elektriska golvvärmeslingor är också vanligt förekommande i nybyggda fritidshus med luft-/luftvärmepump, i synnerhet i badrum.

Braskaminen i fritidshuset har kanske som huvudsyfte att bidra till en mysig stämning, och olika modeller av braskaminer kommer att påverka uppvärmningen av inomhusluften på olika sätt. En kamin klädd i exempelvis täljsten kommer att hålla värmen längre och därmed kunna få ut mer av värmen till inomhusluften.

Även om det inte finns ett enkelt svar på vad som är rätt typ av uppvärmning, så är normalfallet någon typ av värmepump eller elpanna som huvudsaklig uppvärmningskälla även i fritidshus.

Läs mer