Olika typer av uppvärmning

Det finns många olika alternativ för att värma upp sitt fritidshus, och det är sällan som det finns ett enkelt svar på frågan vilket som är mest lämpligt. Särskilt viktigt att väga in i sitt val är:

  • hur huset kommer att nyttjas på kort och lång sikt,
  • husets storlek och konstruktion, och
  • husets geografiska läge.

Kontakta gärna oss så diskuterar vi utifrån de unika förutsättningarna som gäller ert bygge!

Läs mer om uppvärmningskällor