Huvudkontor Hudiksvall

Postadress: Box 111, 824 23 Hudiksvall
Besöksadress: Kravellgatan 1, 824 50 Hudiksvall
Växel: 0650-100 08
E-post: kontakt@hudikhus.se
GruppbildHudikhus

Företagsledning:

Malin Hagberg
VD
Tel: 0650-54 24 52
E-post: malin.hagberg@hudikhus.se

Matthias Hogrebe
Operativ Chef
Mobil: 0766-37 83 00
Tel: 0650-481509
E-post: matthias.hogrebe@hudikhus.se

Tobias Eriksson
Mobil: 070-358 19 42
Tel: 0650-542 459
E-post: tobias.eriksson@hudikhus.se

Anders Eriksson
Tel: 0650-542 451
E-post: kontakt@hudikhus.se