Huvudkontor Hudiksvall

Postadress: Box 111, 824 23 Hudiksvall
Besöksadress: Kravellgatan 1, 824 50 Hudiksvall
Växel: 0650-100 08
E-post: kontakt@hudikhus.se

Företagsledning:

Malin Hagberg
VD
Tel: 0650-54 24 52

Tobias Sonerud
Säljare
Mobil: 070-358 19 42
Tel: vxl 0650-54 24 59