Villkor och regler för kundhusbilder (#jahudikhus)

Vi vill gärna låta våra kunder som bygger eller har byggt ett Hudikhus inspirera andra. Vi kan därför komma att fråga dig om vi får tillåtelse att använda din bild som du har lagt ut på sociala medier här på hudikhus.se, i sociala medier, i nyhetsbrev etc.

Genom att svara #JaHudikhus på de bilder som vi efterfrågar godkänner du följande:

  • Du tillhandahåller Hudikhus AB, org nummer 556101-7715 (nedan benämnt Hudikhus) ett icke-exklusivt, royaltyfritt och en världsomfattande licens att använda din bild i vår marknadsföring och/eller kommunikation, såväl intern som extern. Detta inkluderar bland annat rätten att retuschera, distribuera, ändra och redigera din bild. Du ger också Hudikhus samtycke att använda bilden, även om du kan identifieras, för marknadsföring och/eller reklamändamål, enligt svensk lag om namn och bild i reklam (1978:800).
  • Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet som du har taggat med #JaHudikhus och att du har tillstånd från eventuella personer som syns på bilderna. Dessutom intygar du att du är minst 18 år eller har dina vårdnadshavares samtycke och att Hudikhus användning av din bild inte bryter mot några lagar, regler eller tredjepartsavtal.
  • Du frigör Hudikhus från alla skyldigheter att betala dig för användningen av din bild. Du befriar och godkänner att Hudikhus och alla personer som agerar för Hudikhus från alla anspråk (inklusive fodringar från tredje part), skulder, oavsett natur, i samband med ovan nämnda användning av den beskrivna bilden.
  • Svensk lag styr dessa allmänna villkor, där behöriga domstolar i Sverige ska ha exklusiv behörighet för varje tvist som uppstår på grund av dem.
  • Om du vill återkalla ditt samtycke för att Hudikhus delar din bild, måste du kontakta oss via kontakt@hudikhus.se.

Stort tack för din medverkan!

Inspiration

Inspireras av förverkligade husdrömmar över hela Sverige!

Se mer i vårt bildgalleri