Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du beställer katalog eller offert av oss samlar vi in följande kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vid offert ibland även byggadress/fastighetsbeteckning.

När du köper ett hus av Hudikhus samlar vi in följande kontaktuppgifter:
Namn, adress, byggplatsadress, e-postadress, telefonnummer, bankinformation och personnummer.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Supportärenden

När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

 • …du uppger själv när du blir kund hos oss.
 • …du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer och e-post.
 • …samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Hudikhus rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Hudikhus intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, husleverans, katalogutskick, offertutskick samt uppföljning av nyss nämnda tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta vårt dataskyddsombud för detaljer. Vid husköp spar vi dina uppgifter i minst 10 år enligt bokföringslagen samt enligt konsumentköplagen i avseende för tex garantiärenden.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer. Vi lämnar inte ut personnummer till våra underleverantörer och ibland inte ens era namn då vi ofta märker våra ordrar med avtalsnummer.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.

Marknadsförings- och analyssyfte

GoogleAnalysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.
FacebookAnalysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.

I syfte att leverera beställda tjänster

HusfabrikEr byggplatsadress eller i förekommande fall bryggadress om husbygget sker på en ö.
Fönsterleverantör etcEr byggplatsadress eller i förekommande fall bryggadress om husbygget sker på en ö.

I syfte att ta betalt för våra tjänster

BankDin bank behöver dina personuppgifter inklusive personnummer.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

 • informationssäkerhet
 • incidenthantering
 • riskanalys
 • mjukvaruppdateringar
 • säker konfiguration och hantering av enheter
 • kontor och serverhallar
 • mjukvaruutveckling
 • upplärning och utbildning

Hudikhus personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.
Det som bland annat tas bort är dina…

 • …eventuella e-postadresser med tillhörande e-postmeddelanden.
 • …personuppgifter i vårt CRM-system.
 • …säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

 

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 • Data som krävs enligt bokföringslagen.