Bo permanent i fritidshus

Många frågor oss vad skillnaden mellan ett fritidshus och en villa egentligen är. Idag byggs fritidshus med samma tekniska standard som en villa för permanent boende, och alla våra hus byggs för att kunna användas året om. Skillnaden ligger i vilka krav som ställs på husets utformning i bygglovsskedet.

Krav på tillgänglighet

Ett hus som byggs som permanent boende måste möta högre krav vad gäller tillgänglighet. Det kan till exempel innebära större sovrum, större badrum eller bredare innerdörrar. I ett hus som byggs som fritidshus är man friare att utforma planlösningen och kan få in mer funktion på samma yta.

Våra planlösningar är som utgångspunkt ritade som fritidshus, och vi hjälper gärna till att göra anpassningar utifrån hur ni har tänkt att använda ert hus på både kort och lång sikt. Vissa av våra husmodeller är redan anpassade för att möta kraven. Om den husmodell ni är intresserade av behöver möta tillgänglighetskraven för permanent boende så kan vi göra de anpassningar som behövs.

Energikrav

Kraven på husets energieffektivitet är desamma för alla småhus över 50 kvadratmeter. Undantag ges om huset används mindre än fyra månader per år, eller på ett sätt som motsvarar mindre än 25% av en årsenergiförbrukning. Detta är ofta fallet med fritidshus, och då har man större valfrihet vad gäller uppvärmningssystem i huset.

De allra flesta av våra husmodeller kan möta kraven på energieffektivitet med rätt sorts uppvärmningssystem. Vilket det är beror på husets storlek och var i landet det byggs. Husmodeller i storleken 50-70 kvadratmeter kan ha svårt att klara energikraven eftersom de beräknas i kWh per kvadratmeteryta, men då mindre hus oftast byggs för begränsad användning (max fyra månader per år) så är det sällan ett problem.

Kan vi bo permanent i vårt fritidshus?

Många av våra kunder bygger ett fritidshus med en tanke om att flytta dit permanent längre fram, och det finns inga som helst hinder för det. Om en kommun vill främja byggandet av permanenthus i ett visst område kan detaljplanen ange att hus bara får byggas som permanentbostäder. I fritidshusområden och utanför detaljplanerat område, där många av våra hus byggs, är det i normalfallet fritt fram att söka bygglov för fritidshus.

Kontakta oss så diskuterar vi gärna ert specifika fall utifrån var ni ska bygga och hur ni vill nyttja huset på kort och lång sikt!

 

Läs mer

Uppvärmning av fritidshus Läs mer
Anpassa ert Hudikhus Läs mer
Färgsätt ert Hudikhus Läs mer