Leveransdeklaration för storblock

pdf-symbol-30px Ladda ner leveransdeklaration i pdf-format

Alltid med våra storblock

 • Välisolerad yttervägg med 190 mm isolering
 • Osb-skivor till alla inner- och ytterväggar bakom gipsen för att ytterligare förstärka den rustika känslan i vår standardvägg samt underlätta för montage och upp- hängning
 • Ljuddämpande isolering i samtliga innerväggar
 • Påkostat underlagstak med råspontluckor och papp
 • U-värde 0,23
 • SP Fönster Stabil, treglasfönster, isolerruta
 • Snözon 3,5 tungt tak eller 4,0 lätt tak
 • Benders betongpannor (Stil, Trend, Attityd och Form – plåttak)
 • Liggande panel
 • Vi har många moderna ljusa planlösningar med ryggås- tak och brutet tak som ger husen en ökad känsla av rymd
 • Ni väljer själva om ni vill ha mycket eller lite hjälp. Vi hjälper er gärna genom hela byggprocessen
Byggsystem
Ytterväggar levereras i storblock med fönster monterade. Ytterdörr och fönsterdörr levereras alltid löst. Prefabricerade gavelspetsar, takstolar i fack- och ramverk.
Ritningar och beskrivningar
Vi hjälper er med huvudritning, bygglovsritningar och teknisk beskrivning och tillhörande monter-ingsritningar. Då huset skall uppföras på platta på mark tillhandahåller vi ritningar som avser grundens yttermått, punkt- och linjelaster. Projektering och ritningar för markplanering ingår ej. Ritningar för el-, vatten-, avlopp-, värme- ventilationsinstallationer finns som tillval. Energiberäkning finns som tillval.
Skall huset uppföras på varm- och källargrund tillhandahåller vi ritningar som avser grundens yttermått, punkt- och linjelaster.
Transport
Fraktfritt på fastland i Sverige enligt Hudikhus allmänna leveransbestämmelser. Färjekostnader ingår ej. Kunden tillhandahåller lastmaskin L90 eller likvärdig med lyftarm, förare samt en man vid lossning.
Priset
Fast pris gäller för leverans inom 8 månader.
Se även Hudikhus allmänna leveransbestämmelser.
Försäkring
Ett års fritidshusförsäkring ingår när ni bygger ett Hudikhus.
STANDARD
Bottenbjälklag

Husleveransen förutsätter att grundläggning sker på platta på mark. Material för grundläggning ingår ej.
Träbjälklag finns som tillval när grundläggning skall ske på plintgrund, varmgrund alternativt källare.
Yttervägg 
Väggens uppbyggnad utifrån räknat:
Totalisolering: 190 mm (145+45)
Liggande enkelfaspanel 21×145 mm
Luftspalt
Vindskydd
145 mm MU-isol. mellan 145 mm stående reglar
45mm MU-isol. mellan 45×45 mm liggande reglar
0,2 mm PE-folie
Levereras löst:
28×70 Regel (Installationsskikt)
11 mm OSB-skiva.
12,5 mm GE gipsskiva.För isoleringsalternativ, se separat tillvalslista.
Takstolar
Till enplanshus levereras normalt takstol av typ fackverk. Till lofthus levereras takstolar av typ ramverk med en extra bjälke mellan varje takstol. Till hus med pulpettak levereras balkar av limträ. Takstolarna är dimensionerade enligt EK5, snözon 3,5 tungt tak, 4,0 lätt tak (Pulpet lätt tak).
Alla våra takstolar är prefabricerade och CE-märkta. Lös topp kan förekomma ur transportsynpunkt.
(Andra konstruktionslösningar kan förekomma).
Yttertak
Takets uppbyggnad utifrån räknat:
Ytbehandlade, 2-kupiga betongtakpannor svarta eller röda. Bär- och ströläkt, underlagspapp, råspontluckor 20 mm. (Övrig takbeklädnad se tillvalslistan). Vissa modeller (Stil, Trend, Form och Attityd) har plåttak (Plannja, Trend, standardkulör).
Gavelspetsar
Gavelspetsarna är prefabricerade och monteringsfärdiga med liggande enkelfaspanel 21×145. Inspektionslucka levereras till enplanshus monterad i en av gavelspetsarna. I förekommande fall levereras fönster och glasparti monterade. Gavelspetsar vid ryggåstak och loft levereras standardisolerade.VindsbjälklagENPLANSHUS – PLANT TAK
265 mm isolering (170+95) MU-isolering, 0,2 mm plastfolie, 28×70 mm gles-panel c300 mm och 12,5 mm gips-skiva.

ENPLANSHUS – RYGGÅSTAK/SNEDTAK
Luftspalt, board, 265 mm isolering (170+95) MU-isolering, 0,2 mm plastfolie, 28×70 mm glespanel c300 mm och 12,5 mm gipsskiva.

LOFTHUS
Till 1 1/2-planshus med inrett loft.
Luftspalt, board, total isolering 265 mm (170+95) Mu- isolering. 0,2 mm plastfolie, 28×70 mm glespanel c300 mm, 12,5 mm gipsskiva.
På mellanbjälklaget läggs en 22 mm spånskiva. Mellan bjälkar läggs 45 mm stegljudsisolering, 28×70 mm glespanel c300 mm och en 12,5 mm gipsskiva som innertaksbeklädnad i bottenvåningen.

För isoleringsalternativ som t ex lösullsisolering, se separat tillvalslista.

Trappa
Till lofthus ingår trappa och trappräcke i vitlaserat trä, till en del modeller ingår lilla lofttrappan i vitlaserat trä.
Andra färgbehandlingar finns som tillval.

Våtrum
Regelavstånd c300 på vägg, plywood 15mm.
I Hudikhus leverans ingår normalgips. Till våtutrymmen där ytbeklädnad kräver annat underlag skall detta material levereras av ytskiktsleverantören.

Bärande väggar
I förekommande fall levereras dessa i sektioner. Regelstomme 45×70-120 mm beroende på last.
45 mm isolering, OSB-skiva 11 mm, Gipsskiva 12,5 mm till båda sidor, levereras löst.

Innerväggar
Reglar 45×70 mm i grovkapade längder, 45 mm isolering, OSB-skiva 11 mm samt 12,5 mm gipsskiva till båda sidor, levereras löst.

Fönster och fönsterdörrar
SP Fönster Stabil, vitmålade 3-glasfönster, isolerruta, öppningsbara och fasta. Fönsterdörr Stabil, vitmålade 3- glasfönster, isolerruta. Runda och halvmånefönster levereras alltid alu-beklädda och fasta.

Ytterdörrar
Swedoor Amazon (vitmålad) till familjerna Attityd, Form, Stil och Trend. Familjen Gotland har ytterdörr Schumann (vitmålad) från Swedoor.
Trycke och lås ingår ej.

Byggbeslag
Förankringsjärn till takstolar. Erforderliga hängseljärn.

Spik
Specialspik till avväxlingsjärn och byggbeslag ingår. Övrig montagespik ingår ej.

Taksäkerhet
Snörasskydd standard över entré på hus utan farstukvist. Säkerhetsöglor för takarbeten och glidskydd för stege, samt taksteg upp till nock är standard på samtliga hus.

Avvattning
Plannja hängrännor och stuprör i plåt, svarta eller vita.
I förekommande fall ränndalsplåtar inklusive underbeslag.

Plåtar
Plannja vindskiveplåtar och takfotsplåt i svart eller rött. Fönsterbleck och överbleck i vit färg.

Övrigt
Grundisoleringspapp/syllisolering ingår.
Insektsnät till takfot ingår. Nockventiler typ ”mögelstopp” ingår och levereras löst. Ventilation ingår ej. Flera olika lösningar finns att tillgå på marknaden. Tilluftsdon i alla sov- och allrum samt frånluftfläkt i våtutrymmen och kök är ett minimikrav och skall installeras.
Eventuell inspektionslucka till kattvind ingår ej.
Placering storlek och antal bestäms i samråd med kontroll- ansvarig och vvsleverantör.

Arbeten och åtaganden
Inga arbeten på byggarbetsplatsen ingår i Hudikhus åtagande.