Leveransdeklaration för Fritidshus

pdf-symbol-30px Ladda ner leveransdeklaration i pdf-format.

ALLTID PÅ HUDIKHUS – VÅR STANDARD

  • Välisolerad yttervägg 185 -190 mm med bruten köldbrygga, U-värde 0,23
  • Osb-skivor till alla inner- och ytterväggar bakom gipsen för att ytterligare förstärka den rustika känslan i vår standardvägg samt underlätta för montage och upp- hängning
  • Ljuddämpande isolering i samtliga innerväggar
  • Påkostat underlagstak med råspontluckor och papp
  • SP Fönster Stabil, vitmålade 3-glasfönster, isolerruta
  • 2,40 m invändig takhöjd vid plant tak
  • Snözon 3,5 tungt tak eller 4,0 lätt tak
  • Alla våra takstolar är prefabricerade och CE-märkta
  • Vi har många moderna ljusa planlösningar med ryggåstak och brutet tak ger husen en ökad känsla av rymd
  • Ni väljer själva om ni vill ha mycket eller lite hjälp. Vi hjälper er gärna genom hela byggprocessen

 

FÖRETAGET
Hudikhus AB, Box 111, 824 23 Hudiksvall
Besöksadress: Kravellgatan 1, 824 50 Hudiksvall
Tel. 0650-100 08
www.hudikhus.se

FÖRSÄLJNINGSKONTOR
Hudikhus har permanenta visningshus och försäljningskontor i Stockholm och Göteborg.
För mer info: www.hudikhus.se

BYGGSYSTEM
Ytterväggar levereras i småblock med fönster och stående fasadpanel monterad (vid liggande panel levereras denna löst). Större block kan förekomma. Vissa fönster levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Gavelspetsar panelade (ej vid liggande panel). Takstolar, bjälkar mm levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplatsen.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR
Vi hjälper er med huvudritning, bygglovsritningar, teknisk beskrivning och tillhörande monteringsritningar. Då huset skall uppföras på platta på mark tillhandahåller vi ritningar som avser grundens yttermått, punkt- och linjelaster. Projektering och ritningar för markplanering ingår ej.
Ritningar för el-, vatten-, avlopp-, värme-, ventilationsinstallationer finns som tillval. Energiberäkning finns som tillval.
Skall huset uppföras på plintgrund ingår tillhörande plintritning.
Vid varm- och källargrund tillhandahåller vi ritningar som avser grundens yttermått, punkt- och linjelaster.

TRANSPORT
Fraktfritt på fastland i Sverige enligt Hudikhus allmänna leveransbestämmelser. Färjekostnader ingår ej. Kunden tillhandahåller föreskriven lastmaskin med lyftarm, förare samt en man vid lossning.

PRISET
Fast pris gäller för leverans inom 8 månader. Se även Hudikhus allmänna leverans-bestämmelser.

FÖRSÄKRING
Ett års fritidshusförsäkring ingår när ni bygger ett Hudikhus.

BOTTENBJÄLKLAG
Husleveransen förutsätter att grundläggning sker på platta på mark. Material för grundläggning ingår ej.
Träbjälklag finns som tillval när grundläggning skall ske på plintgrund, varmgrund alternativt källare.

YTTERVÄGG (INV. TAKHÖJD 2,4 M)
Vi har en välisolerad vägg som standard. Monteringsfärdiga element, typ småblock. 1,2 m eller 0,6 m breda, som förenklar montaget. Större block kan förekomma.

Väggens uppbyggnad utifrån räknat:
Totalisolering: 185 mm (45+95+45)
*Ribbpanel 19×38 mm med underbräda 21×145 mm
Luftspalt
Vindskydd
45mm MU-isolering mellan 45×45 mm liggande reglar
95 mm MU-isolering mellan 95 mm stående reglar
Transportplast insida vägg
Lev löst:
0,2 mm PE-folie
45 mm MU-Isolering mellan 45×45 mm reglar.
11 mm OSB-skiva
12,5 mm GE gipsskiva

För isoleringsalternativ, se separat tillvalslista.

* Husfamiljerna Attityd, Form, Stil, Trend och Gotland har liggande panel som standard och får då en annan vägguppbyggnad. Se ritning på sid 7. Dessa husfamiljer säljs även i storblock, se separat leveransdeklaration.

Vi levererar våra fönster monterade i väggblock med undantag för fönster 2,1 m höga som levereras löst.
Fönster i gavelspetsar levereras monterade.
Ytterdörr och fönsterdörr levereras alltid löst.

TAKSTOLAR
Till hus med 23° taklutning levereras normalt takstol av typ fackverk. Till hus med 27° levereras saxtakstol/brutet tak. Till hus med taklutning 30°, 35° och 40° levereras takstol av typ ramverk med en extra bjälke mellan varje takstol. Vid ryggåstak levereras limträbalkar och överramar. Takstolarna är dimensionerade enligt Ek5,
snözon 3,5 tungt tak samt 4,0 lätt tak. (Andra konstruktionslösningar kan förekomma). Alla våra takstolar är prefabricerade och CE-märkta. Lös topp kan förekomma ur transportsynpunkt.

YTTERTAK
Takets uppbyggnad utifrån räknat:
Ytbehandlade, 2-kupiga betongtakpannor svarta eller röda.
Bär- och ströläkt, underlagspapp, råspontluckor 20 mm.
(Övrig takbeklädnad se tillvalslistan).
Vissa modeller plåt Plannja Trend som standard (Stil, Trend, Attityd och Form).

GAVELSPETSAR
Gavelspetsarna är prefabricerade och monteringsfärdiga med stående
ribbpanel 19×38 med underbräda 21×145. Inspektionslucka levereras till enplanshus monterad i en av gavelspetsarna. I förekommande fall levereras fönster och glasparti monterade. Gavelspetsar vid ryggåstak och loft levereras standardisolerade. Vid liggande panel har gavelspetsen en annan uppbyggnad.

VINDSBJÄLKLAG
ENPLANSHUS – PLANT TAK
Till enplanshus levereras 265 mm isolering (170+95) MU-isolering, 0,2 mm plastfolie, 28×70 mm glespanel c300 mm och 12,5 mm gipsskiva.

ENPLANSHUS – RYGGÅSTAK/SNEDTAK
Luftspalt, board, 265 mm isolering (170+95) MU-isolering, 0,2 mm plastfolie,
28×70 mm glespanel c300 mm och 12,5 mm gipsskiva.

LOFTHUS
Till 1 1/2-planshus med inrett loft levereras
Luftspalt, board, total isolering 265 mm (170+95) Mu-isolering.
0,2 mm plastfolie, 28×70 mm glespanel c300 mm, 12,5 mm gipsskiva. På mellanbjälklaget läggs en 22 mm spånskiva. Mellan bjälkar läggs 45 mm stegljudsisolering, 28×70 mm glespanel c300 mm och en 12,5 mm gipsskiva som innertaksbeklädnad i bottenvåningen.
För isoleringsalternativ som t ex lösullsisolering , se separat tillvalslista.

TRAPPA
Till lofthus ingår trappa och trappräcke i vitlaserat trä, till en del modeller ingår lilla lofttrappan i vitlaserat trä. Andra trappvarianter finns som tillval.

VÅTRUM
Regelavstånd c300 på vägg, plywood 15 mm.
I Hudikhus leverans ingår normalgips. Till våtutrymmen där ytbeklädnad kräver annat underlag skall detta material levereras av ytskiktsleverantören.

BÄRANDE INNERVÄGGAR
I förekommande fall levereras dessa i sektioner. Regelstomme 45×70-120 mm beroende på last. 45 mm isolering, OSB-skiva 11 mm, Gipsskiva 12,5 mm till båda sidor, levereras löst.

INNERVÄGGAR
Reglar 45×70 mm i grovkapade längder, 45 mm isolering, OSB-skiva 11 mm samt 12,5 mm gipsskiva till båda sidor, levereras löst.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR
SP Fönster Stabil, vitmålade 3-glasfönster, isolerruta, öppningsbara och fasta.
Fönsterdörr Stabil, vitmålade 3-glasfönster, isolerruta.
Runda och halvmånefönster levereras alltid alubeklädda och fasta.

YTTERDÖRR
Vitmålad ytterdörr med isolerruta. Fabrikat Swedoor, modell P-400 Cleverline.
Trycke och lås ingår ej.
Husfamiljerna Attityd, Form, Stil och Trend har som standard ytterdörr Amazon från Swedoor.
Familjen Gotland har som standard ytterdörren Schumann.
Andra ytterdörrar finns som tillval.

BYGGBESLAG
Förankringsjärn till takstolar. Erforderliga hängseljärn.

SPIK
Specialspik till avväxlingsjärn och byggbeslag ingår. Övrig montagespik ingår ej.

TAKSÄKERHET
Snörasskydd standard över entré på hus utan farstukvist. Säkerhetsöglor för takarbeten och glidskydd för stege, samt taksteg upp till nock är standard på samtliga hus.

AVVATTNING
Plannja hängrännor och stuprör i plåt, svarta eller vita.
I förekommande fall ränndalsplåtar inklusive underbeslag.

PLÅTAR
Plannja vindskiveplåtar och takfotsplåt i svart eller rött. Fönsterbleck i vit färg.
Överbleck till gavelmonterade fönster på bottenvåning levereras löst

ÖVRIGT
Grundisoleringspapp/syllisolering ingår. Insektsnät till takfot ingår. Nockventiler typ ”mögelstopp” ingår och levereras löst.
Ventilation ingår ej. Flera olika lösningar finns att tillgå på marknaden. Tilluftsdon i alla sov- och allrum samt frånluftfläkt i våtutrymmen och kök är ett minimikrav och skall installeras.
Eventuell inspektionslucka till kattvind ingår ej. Placering storlek och antal bestäms i samråd med kontrollansvarig och vvsleverantör.

ARBETEN OCH ÅTAGANDEN
Inga arbeten på byggarbetsplatsen ingår i Hudikhus åtagande.

TILLVAL
Se vår tillvals sida.