Leveransdeklaration för Fritidshus

pdf-symbol-30px Ladda ner leveransdeklaration i pdf-format.

  • Välisolerad yttervägg 185 -190 mm med bruten köldbrygga
  • Lösullsisolering till alla husmodeller över 60 m2 byggyta
  • Osb-skivor till alla inner- och ytterväggar bakom gipsen för att ytterligare förstärka den rustika känslan i vår standardvägg samt underlätta för montage och upphängning
  • Ljuddämpande isolering i samtliga innerväggar Påkostat underlagstak med råspontluckor och papp SP Fönster Stabil, vitmålade 3-glasfönster, isolerruta
  • Alla våra takstolar är prefabricerade och CE-märkta, dimensionerade för snözon 3,5 vid tungt tak eller 4,0 vid lätt tak
  • Ni väljer själva om ni vill ha mycket eller lite hjälp. Vi hjälper er gärna genom hela byggprocessen
  • Alla våra hus är tillverkade i Sverige

HUVUDKONTOR

Hudikhus AB, Box 111, 824 23 Hudiksvall, Tel. 0650-100 08
Besöksadress: Kravellgatan 1, 824 50 Hudiksvall

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Hudikhus AB har permanenta visningshus och försäljningskontor i Stockholm och Göteborg. Försäljningskontor i Hudiksvall.
För mer info: www.hudikhus.se

BYGGSYSTEM

Ytterväggar levereras i småblock med fönster och stående fasadpanel monterad (vid liggande panel levereras denna löst). Större block kan förekomma. Vissa fönster levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Gavelspetsar panelade (ej vid liggande panel). Takstolar, bjälkar mm levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplatsen.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Vi hjälper er med huvudritning, bygglovsritningar samt teknisk beskrivning för bygglovsansökan. Efter tillverkningsbeställning tas montage- och arbetsritningar fram samt ritningar för el, vatten-, avlopp-, värme-, ventilationsinstallationer*. Energiberäkning ingår för hus med boyta över 50m2 Då huset skall uppföras på platta på mark tillhandahåller vi ritningar som avser grundens yttermått, punkt- och linjelaster. Skall huset uppföras på varm- och källargrund tillhandahåller vi ritningar som avser grundens yttermått, punkt- och linjelaster. Grunden skall dimensioneras för orten gällande bestämmelser innan grundläggning, (projektering ingår normalt från grundmaterialsleverantör). Skall huset uppföras på plintgrund ingår tillhörande plintritning. Projektering och ritningar för markplanering ingår ej.
*Ritningar avser bas-installation och bas-el.
*Vissa hus kan behöva modifieras och/eller kompletteras för att klara energikrav beroende på utförande och geografisk placering. (T.ex. genom tilläggsisolering, grundval, uppvärmningssystem, solceller etc.) Energiberäkning krävs ej för hus avsedd att ha en lägre energianvändning än 25% av en helårsförbrukning.

TRANSPORT

Fraktfritt på fastland i Sverige enligt Hudikhus AB allmänna leveransbestämmelser. Färjekostnader ingår ej. Kunden tillhandahåller föreskriven lastmaskin med lyftarm, förare samt en man vid lossning.

PRISET

Fast pris gäller för leverans inom 8 månader.
Se även Hudikhus AB allmänna leveransbestämmelser.

FÖRSÄKRING

Ett års husbyggarförsäkring ingår när ni bygger ett Hudikhus.

 

 

GRUND

Husleveransen förutsätter att grundläggning sker på platta på mark. Material för grundläggning ingår ej. Träbjälklag finns som tillval när grundläggning skall ske på plintgrund, varmgrund, alternativt källare.

YTTERVÄGG

Vi har en välisolerad vägg som standard, U-värde 0,23. Monteringsfärdiga element, typ småblock. 1,2 m eller 0,6 m breda, som förenklar montaget. Större block kan förekomma. Vi levererar våra fönster monterade i väggblock med undantag för fönster 2,1 m höga som levereras löst. Fönster i gavelspetsar levereras monterade. Ytterdörr och fönsterdörr levereras alltid löst.

STÅENDE PANEL standard

Totalisolering: 185 mm (45+95+45)
Väggens uppbyggnad utifrån räknat:
*Ribbpanel 19×38 mm med underbräda 21×145 mm
Luftspalt
Vindskydd
45mm MU-isolering mellan 45×45 mm liggande reglar
95 mm MU-isolering mellan 95 mm stående reglar
Transportplast insida vägg
Lev löst:
0,2 mm PE-folie
45 mm MU-Isolering mellan 45×45 mm reglar
11 mm OSB-skiva
12,5 mm GE gipsskiva

För isoleringsalternativ, se separat tillvalslista.

LIGGANDE PANEL

Totalisolering: 190 mm (145+45)
Väggens uppbyggnad utifrån räknat:
Liggande Enkelfaspanel (levereras löst)*
Luftspalt
Vindskydd
145 mm MU-isolering mellan 145 mm stående reglar
Transportplast insida vägg
Lev löst:
0,2 mm PE-folie
45 mm MU-Isolering mellan 45×45 mm reglar
11 mm Osb-skiva
12,5 mm GE gipsskiva

*Husfamiljerna Attityd, Form, Stil, Trend och Gotland har liggande panel som standard. Dessa husfamiljer säljs även i storblock, se TILLVAL sid 13
* Vid storblock levereras den liggande panelen monterad, se TILLVAL sid 13

 

 

 

GAVELSPETSAR

Gavelspetsarna är prefabricerade och monteringsfärdiga med stående ribbpanel 19×38 med underbräda 21×145. Inspektionslucka levereras till enplanshus monterad i en av gavelspetsarna. I förekommande fall levereras fönster och glasparti monterade. Gavelspetsar vid ryggåstak och loft levereras standardisolerade. Vid liggande panel har gavelspetsen en annan uppbyggnad. Vid farstukvist på gavel levereras gavelspetspanelen löst.

YTTERTAK

Takets uppbyggnad utifrån räknat:
Ytbehandlade, 2-kupiga betongtakpannor Palema tvåkupigt benderit från Benders svarta eller röda.
Bär- och ströläkt, underlagspapp, råspontluckor 20 mm. (Övrig takbeklädnad och färger se tillvalslistan). Vissa modeller har plåttak Plannja Trend som standard (Stil, Trend, Attityd och Form).

TAKSTOLAR

Till hus med 23° taklutning levereras normalt takstol av typ fackverk. Till hus med 27° levereras saxtakstol/brutet tak. Till hus med taklutning 30°, 35° och 40° levereras takstol av typ ramverk med en extra bjälke mellan varje takstol. Vid ryggåstak levereras limträbalkar och överramar. Takstolarna är dimensionerade enligt Ek5, snözon 3,5 vid tungt tak samt 4,0 vid lätt tak. (Andra konstruktionslösningar kan förekomma). Alla våra takstolar är prefabricerade och CE-märkta. Lös topp kan förekomma ur transportsynpunkt.

VINDSBJÄLKLAG

Till hus över 60m levereras 2 byggyta lösullsisolering, under förutsättning att leverans är möjlig enligt våra allmänna avtalsvillkor.*
*Vid ej möjlig leverans av lösull levereras skivisolering anpassad enligt vald husmodell.

ENPLANSHUS PLANT TAK

Till enplanshus levereras lösullsisolering, 0,2 mm plastfolie, 28×70 mm glespanel c300 mm och 12,5 mm gipsskiva. Isoleringstjocklek för respektive husserie se sid 8-9

ENPLANSHUS – RYGGÅSTAK/SNEDTAK

Vid ryggåstak/snedtak levereras luftspalt, board, lösullsisolering, 0,2 mm plastfolie, 28×70 mm glespanel c300 mm och 12,5 mm gipsskiva. Isoleringstjocklek för respektive husserie se sid 8-9

LOFTHUS

Till 1 1/2-planshus med inrett loft levereras luftspalt, board, lösullsisolering, 0,2 mm plastfolie, 28×70 mm glespanel c300 mm, 12,5 mm gipsskiva. Isoleringstjocklek för respektive husserie se sid 8-9

VINDSBJÄLKLAG

Vid hus under 60 m2 byggyta levereras 265 mm MU-isolering (skivor)

BÄRANDE INNERVÄGGAR

I förekommande fall levereras dessa i sektioner. Regelstomme 45×70-120 mm beroende på last. 45 mm isolering, OSB-skiva 11 mm, Gipsskiva 12,5 mm till båda sidor, levereras löst.

 

INNERVÄGGAR

Reglar 45×70 mm i grovkapade längder, 45 mm isolering, OSB-skiva 11 mm samt 12,5 mm gipsskiva till båda sidor, levereras löst.

VÅTRUM

Regelavstånd c300 på vägg, plywood 15 mm. I Hudikhus leverans ingår normalgips. Till våtutrymmen där ytbeklädnad kräver annat underlag skall detta material levereras av ytskiktsleverantören.

TRAPPA

Till lofthus ingår trappa och trappräcke i vitlaserat trä, till en del modeller ingår lilla lofttrappan i vitlaserat trä. Andra trappvarianter finns som tillval.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

SP Fönster Stabil, vitmålade 3-glasfönster, isolerruta, öppningsbara och fasta. Fönsterdörr Stabil, vitmålade 3-glasfönster, isolerruta. Runda och halvmånefönster levereras alltid alubeklädda och fasta. U-värde: öppningsbart 1,2, fast 1,1, fönsterdörr 1,1.

LISTER & FODER

Gipsade fönstersmygar, obehandlad taklist (smyglist) samt foder runt innerdörrar* Vitmålad golvlist. Efterbehandling kan behövas. (Vitmålade foder finns som tillval)
*Till runda och halvmånefönster är salning och foder alltid vitmålat.

YTTERDÖRRAR

Välj mellan fyra standardmodeller och åtta kulörer från Swedoors husserie. Går ej att kombinera med sidoljus. Till kataloghus som har ytterdörr med sidoljus som standard ingår ytterdörren Schumann. Fler ytterdörrar från Swedoor finns som tillval. Trycke och lås ingår ej.

INNERDÖRRAR

Standard Purity 01L. Fler innerdörrar från Swedoor finns som tillval. Trycke och lås ingår ej.

AVVATTNING

Plannja hängrännor och stuprör i plåt, svarta eller vita. I förekommande fall ränndalsplåtar inklusive underbeslag.

PLÅTAR

Plannja vindskiveplåtar och takfotsplåt i svart eller rött. Fönsterbleck i vit färg. Överbleck till gavelmonterade fönster på bottenvåning levereras löst.

BYGGBESLAG

Förankringsjärn till takstolar. Erforderliga hängseljärn.

SPIK

Specialspik till avväxlingsjärn och byggbeslag ingår. Övrig montagespik ingår ej.

 

 

TAKSÄKERHET

Snörasskydd standard över entré på hus utan farstukvist. Säkerhetsöglor för takarbeten och glidskydd för stege, samt taksteg upp till nock är standard på samtliga hus.

ÖVRIGT

Grundisoleringspapp/syllisolering ingår. Insektsnät till takfot ingår. Nockventiler typ ”mögelstopp” ingår och levereras löst.

VENTILATION

Ventilationsmaterial ingår ej. Se ventilationsprojektering för vägledning.

ARBETEN OCH ÅTAGANDEN

Inga arbeten på byggarbetsplatsen ingår i Hudikhus AB åtagande.

TILLVAL

Se speciell tillvalslista.

———————————————————-

TILLVAL STORBLOCK

BYGGSYSTEM STORBLOCK

Ytterväggar levereras i storblock med liggande panel och fönster monterade.* Ytterdörr och fönsterdörr levereras alltid löst. Prefabricerade gavelspetsar, takstolar i fack- och ramverk. *skarvbrädor förekommer i blockskarv

TRANSPORT

Storblocksleverans förutsätter framkomligt väg enligt våra allmänna avtalsvillkor.

YTTERVÄGG

Totalisolering: 235 mm (145+45+45) U-värde: 0,19
Väggens uppbyggnad utifrån räknat:
Liggande enkelfaspanel 21×145 mm
Luftspalt
Vindskydd
145 mm MU-isol. mellan 145 mm stående reglar
45mm MU-isol. mellan 45×45 mm liggande reglar
0,2 mm PE-folie
Levereras löst:
45×45 regel (installationsskikt) inkl 45 mm MU-isol
11 mm OSB-skiva
12,5 mm GE gipsskiva

———————————————————-

TILLVAL
Se vår tillvals sida.