Överbyggd altan

Med en överbyggd altan får ni användning för er uteplats under en större del av året. Kanske vill ni bygga ett utekök i anslutning?

 

Fler anpassningar

En takkupa skapar ljus och rymd på loftvåningen.

Takkupa

Anpassa husets utvändiga utformning som ni vill ha det.

Utvändigt

Välj innerdörrar, tak- och väggpanel och trappa som passar.

Invändigt