Byggsystem

Småblock – lättarbetat även på svårtillgängliga platser

Vårt småblockssystem medför stor flexibilitet i utformning, enkelt montage och möjligheten att leverera till även svårtillgängliga platser i fritidshusområden, enskilda lägen och ute på öar. Ytterväggsblocken levereras på pall i enheter som i huvudsak är 120 eller 60 cm breda.

Storblock – mer monteringsarbete utfört i fabrik

Vårt storblockssystem innebär att ytterväggsblock fabriksmonteras i upp till 700 cm breda enheter.  Det kräver tillgänglighet för kran på byggarbetsplatsen. Storblockssystemet har 45 mm ytterligare isolering monterat redan i fabrik.

Fler anpassningar

Förläng eller förkorta huset i steg om 60 cm.

Förlängning eller förkortning

Anpassa husets utvändiga utformning som ni vill ha det.

Utvändigt

Välj innerdörrar, tak- och väggpanel och trappa som passar.

Invändigt