2023-04-03

Uppdaterade allmänna avtalsvillkor

Vi har nu uppdaterat våra allmänna avtalsvillkor, som biläggs alla köpeavtal. De går också att ladda ned här:

pdf-symbol-30px Allmänna avtalsvillkor Hudikhus

Vår branschorganisation Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tillsammans med Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund tagit fram ”Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial – AA 22”, som en följd av att en ny konsumentköplag trädde i kraft i maj 2022. Våra uppdaterade avtalsvillkor är helt i linje med branschstandarden AA22.