2021-07-12

Info om semesterstängt på husutställningarna

Våra husutställningar Nybygget och Husknuten har semesterstängt mellan 12/7 – 6/8 respektive 9/7 – 8/8.

Några av våra säljare har semesterledigt men andra sliter på i värmen så det skall gå att få kontakt med oss även i juli!