Energieffektiva fritidshus från Hudikhus.

Kan jag bygga ett fritidshus med villa standard ? Ja!
När du väljer att bygga ett fritidshus från Hudikhus kan du alltid känna dig trygg med att du bygger energisnålt och enligt gällande byggnormer. Med rätt tillval uppnår du ett hus med full villastandard.

Boverkets byggregler reglerar hur mycket energi ett nybyggt hus får använda, uttryckt i ”specifik energianvändning”. Gränsvärdena varierar beroende på var i Sverige du bygger ditt hus och vilket uppvärmningssystem du väljer. Byggreglerna ställer även krav på byggnaders genomsnittliga U-värde.

Energismart boende från Hudikhus uppfyller villastandard.

Hudikhus fritidshus kan med rätt tillvalspaket, rätt grundläggning och rätt uppvärmningssystem med god marginal klara villakravet som Boverket ställer på energieffektiv isolering och värme. Med höga krav på energieffektivitet i våra hus verkar vi för en hållbar framtid för människa och miljö samt en hållbar driftekonomi för våra kunder.

Boverkets klimatzoner anger godkänd energianvändning.

Boverket har delat in Sverige i tre olika klimatzoner. Beroende på var i Sverige ditt framtida hus skall byggas varierar värdena för hur mycket energi huset får förbruka. Förenklat får ett hus i norra Sverige förbruka 95 kWh per kvadratmeter och år, i mellansverige 75 kWh per kvadratmeter och år samt i södra Sverige 55 kWh per kvadratmeter och år.

SverigeKarta Klimatzoner
Klimatzon I:
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlandslän.
Klimatzon III: Resten av landet.

Specifik energianvändning Ängnö.

Vi uppdaterar just nu siffrorna med vår nya standard !

 

Ängnö23-81Energi