Allmänna avtalsvillkor

Vid köp av monteringsfärdigt husmaterial till fritidshus gäller våra allmänna avtalsvillkor, som finns att ladda ned här:

pdf-symbol-30px Allmänna avtalsvillkor Hudikhus