Luft-/vattenvärmepump

En luft-/vattenvärmepump utvinner värme ur utomhusluften via en värmeväxlare. Den består av en inomhusdel, vanligtvis med integrerad varmvattenberedare, och en utomhusdel.

Vid installation av en luft-/vattenvärmepump behövs en fristående mekanisk frånluftsventilation för att säkra tillräcklig luftcirkulation för en god inomhusmiljö.

Exempelinstallation luft-/vattenvärmepump i fritidshus

Exempelinstallation luft-/vattenvärmepump

För ett mindre hus som nyttjas regelbundet året om kan en luft-/vattenvärmepump vara ett bra alternativ och då lämpligen med golvvärme inbyggd i betongplattan. Investeringskostnaden är relativt hög och driftsekonomin är god, dock så försämras den med fallande utomhustemperatur.

Läs mer