Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är sammankopplad med husets ventilationssystem för att utvinna värme ur inomhusluften. Inomhusluften värms både av husets uppvärmningssystem och också av mänsklig närvaro och värme alstrad av hushållsapparater som kyl, frys och ugn.

Frånluftsvärmepumpen använder en värmeväxlare för att utvinna värme ur inomhusluften innan den ventileras ut ur huset. För att fungera som tänkt behöver frånluftsvärmepumpen ha en viss luftvolym att omsätta, vilket innebär att den ibland inte lämpar sig i mindre hus.

Exempelinstallation frånluftsvärmepump i fritidshus

Exempelinstallation frånluftsvärmepump

För ett hus som nyttjas regelbundet året om kan en frånluftsvärmepump vara ett bra alternativ och då lämpligen med golvvärme inbyggd i betongplattan. Investeringskostnaden är relativt hög och driftsekonomin är god året om.

Läs mer